Bewegingsonderwijs

30-08-2021
De leerlingen zullen twee keer per week gymlessen krijgen van juf Nathalie; leerkracht bewegingsonderwijs. Op donderdag en vrijdag is er ook een stagiaire van het CIOS (sportopleiding) aanwezig. In de bijlagen vindt u het gymrooster.
Tijdens de gymlessen worden verschillende bewegings- en spelvormen ervaren als: balanceren, klimmen en klauteren, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen en bewegen op muziek. En spelvormen als tikspelen, doelspelen, mikken, jongleren en stoeispelen. Daarnaast worden ook reguleringsdoelen aangeleerd, zodat leerlingen zelfstandig en op de juiste wijze een activiteit kunnen spelen met elkaar. 

De gymlessen vinden plaats in de gymzaal op De Steenen Kamer of buiten op het grasveld. Bij goed weer, gaan we zo veel mogelijk naar buiten. 

Hygiene en veiligheid 
Tijdens de gymlessen hebben de leerlingen sportkleding en sportschoenen aan. Wanneer een leerling dit niet bij zich heeft, zal hij/zij in de klas blijven. Voor de veiligheid hebben de de leerlingen met lang haar een staart in en de sieraden moeten af/uit. 
Tijdens buitengym mogen de kinderen geen schoenen met hak, slippers of sandalen dragen.
De kinderen van groep 1/2 hebben alleen nog gymschoenen nodig. 

Wilt u controleren of de sportschoenen van vorig schooljaar nog passen bij uw kind? 

Na de tweede gymles zal de gymtas mee naar huis gaan, zodat de kleding gewassen kan worden. 
Vanaf groep 5 mogen er deo-rollers gebruikt worden na de gymles. 

Mocht uw kind niet mee mogen/kunnen gymmen? Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht.