Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

Onze school ontleent zijn naam aan herberg De Steenen Kamer uit het jaar 1570. In deze herberg was iedereen welkom, net als op onze school.

LR_SBO_DeSteenenKamer_9640
LR_SBO_DeSteenenKamer_9503

Onze missie & visie

Op de Steenen Kamer vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen een fijne schooltijd hebben. Een tijd waarin zij zich veilig voelen, zich met plezier ontwikkelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen en ervaren dat zij ertoe doen. Hiermee leggen wij de basis waarin leerlingen zich ontwikkelen tot gelukkige en zelfstandige mensen die actief en met vertrouwen deelnemen aan de samenleving.

Wij streven de volgende doelen na:

  • Leerlingen ervaren plezier in leren 
  • Leerlingen ontwikkelen een stevige basis in taal en rekenen 
  • Leerlingen ontwikkelen zich breed 
  • Leerlingen leren van en met elkaar 
  • Leerlingen stromen met vertrouwen door naar het vervolgonderwijs 

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden ‘Samen, Vertrouwen en Betekenisvol’ zijn leidend en zichtbaar in de inrichting van ons onderwijs, de omgang met leerlingen, ouders, collega’s en externen.

Samen

De Steenen Kamer biedt een omgeving waarin leerlingen leren samen te spelen, werken en leren. Waar leerlingen hun eigen kwaliteiten ontdekken en sociale en samenwerkingsvaardigheden oefenen en ontwikkelen. De Steenen Kamer is een professionele organisatie, waarin vanuit alle betrokkenen geleerd wordt van en met elkaar, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de dialoog en er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het onderwijs.

Vertrouwen

Op de Steenen Kamer vinden wij het ontwikkelen van vertrouwen belangrijk. Vertrouwen in jezelf en in de toekomst. Dit vraagt om een veilige, gestructureerde voorspelbare leeromgeving waarin verwachtingen worden uitgesproken, gewenst gedrag benoemd en positieve inzet aangemoedigd. Het geloof in eigen kunnen wordt continu gestimuleerd door het onderwijs aan te laten sluiten op het ontwikkelingsniveau en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Betekenisvol

Op de Steenen Kamer vinden wij het belangrijk dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit doen wij door samenhangend en activerend onderwijs te bieden dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en de tijd van nu. Hiermee brengt De Steenen Kamer de school naar de samenleving en de samenleving naar de school.

De beschreven kernwaarden zijn vertaald naar uitgangspunten en zijn opgenomen in ons onderwijsplan.

Textiel eruit, groen erin

Op school loopt een inzamelingsactie, waarbij we zakken textiel verzamelen. Met deze inzamelingsactie willen we ons schoolplein vergroenen. Het is namelijk bewezen dat een groen schoolplein een positieve invloed heeft op het concentratievermogen van leerlingen.

Elke kilo textiel is 1 punt waard. Deze punten kunnen we vervolgens inwisselen voor een insectenhotel, een regenton, heesters of een vlinder border voor een moestuinbak.

Ben je benieuwd naar de tussenstand? Neem een kijkje op de website.

620a4fcb460a08072f6111d2_Textiel-eruit-Groen-erin-2

Gezonde school vignet

De Steenen Kamer mag zich sinds schooljaar 2023-2024 een gezonde school noemen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op de website.

keurmerk

Onze identiteit

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs en kent een algemeen bijzondere grondslag. We vinden het belangrijk dat de leerlingen kennismaken met verschillende godsdiensten, culturen en vieringen. De aandacht voor levensbeschouwing en geestelijke stromingen is verweven in het onderwijs. De algemeen bijzondere identiteit van de school betekent dat wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. 

Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen, werken samen met respect voor elkaars levens- en maatschappij-beschouwing. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving - ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. Daarom proberen we onze leerlingen op te voeden tot goede, democratische en participerende burgers, tot burgers die zich sociaal gedragen en zich tolerant opstellen naar andersdenkenden.