Schoolkeuze vervolgonderwijs

In het laatste jaar van de basissschool wordt een keuze gemaakt voor een vervolgschool. Vanaf de start van groep 8 worden ouders en leerlingen meegenomen om een passende keuze voor voortgezet onderwijs te maken.
Leerlingen op De Steenen Kamer kunnen uitstromen naar alle vormen van voortgezet onderwijs, zolang de resultaten in de klas, het drempelonderzoek en het sociaal-emotioneel welzijn van de leerling passend zijn.