Het team

Het team van De Steenen Kamer werkt met elkaar aan het bieden van passend onderwijs voor uw zoon of dochter.

In 2021-2022 ziet ons team er als volgt uit:

Het managementteam bestaat uit
Marianne Melgert           Directeur per 1 januari 2022
Inge Drenth;                    Intern begeleider  groep 1 t/m 6
José Stedehouder;          Intern begeleider groep 7 t/m 8
                                           Interim Directeur vanaf 1 oktober t/m 31 december 2021Het expertise personeel bestaat uit
Joelle Nieuwkoop            Orthopedagoge

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit
Jurgen Schriek;               Hoofd Conciërge
Annet van der Schans;  Administratief medewerkster
Miranda Kooij;                Onderwijsassistente 
Deborah Eisinga;            MT ondersteuner

De vakleerkracht is: 
Nathalie Hoogendoorn; vakleerkracht bewegingsonderwijs maandag t/m vrijdag De onderbouw bestaat uit
Deborah Eisinga;              Groepsleerkracht 1/2
Ineke Snaathorst;             Groepsleerkracht 1/2
Denise Verhoeven;           Onderwijsassistente 1/2
Inge Drenth;                      Groepsleerkracht 3
Daniëlle van Elzelingen;  Groepsleerkracht 3
Janneke Keller;                  Groepsleerkracht 3/4+
Elize de Ruiter;                  Groepsleerkracht 4 
Gerry van Helden;            OnderwijsassistenteDe middenbouw bestaat uit
Marianne Maurice;           Groepsleerkracht 5a
Denise v/d Weele;             Groepsleerkracht 5a
Ilse Blok;                             Groepsleerkracht 5b
Lisa Bentvelzen;                Groepsleerkracht 5/6+
Yvonne Godde;                  Groepsleerkracht 6a
Rixt Visser;                         Groepsleerkracht 6a
Nanda Lodder;                  Groepsleerkracht 6b 
Hanneke Verdiesen          Onderwijsassistente De bovenbouw bestaat uit
Nicole de Rooij                  Groepsleerkracht 7a 
Linda van Loon;                 Groepsleerkracht 7a en 8b 
Annemieke Boogert;         Groepsleerkracht 7b
Bianca Versteeg;                Groepsleerkracht 7/8+
Linda Beers;                       Groepsleerkracht 8a
Christel van Turnhout;     Groepsleerkracht 8a 
Erika Brandt;                      Groepsleerkracht 8b
Karin Plaisier;                     Onderwijsassistente 
Mara Middelkoop;            Onderwijsassistente