Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Aanmeldprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor De Steenen Kamer? Dan heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

DeSteenenKamer_9218

Onze aanmeldprocedure

Om uw kind toe te kunnen laten tot het speciaal basisonderwijs, moet hij/zij beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs (SBO). Wanneer uw kind al onderwijs volgt op een reguliere basisschool, moet deze TLV worden opgesteld door het ondersteuningsteam van de betreffende basisschool. Wanneer uw kind over een TLV beschikt, kan hij worden ingeschreven op de Steenen Kamer. 

Wanneer uw kind nog niet staat ingeschreven op een basisschool en u vermoedt dat hij/zij de extra zorg binnen het speciaal onderwijs nodig heeft, dan kunt u uw kind ook direct aanmelden bij het speciaal basisonderwijs. De school voor speciaal basisonderwijs onderzoekt welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft en of de school dit kan bieden. Indien uit dit onderzoek blijkt dat speciaal basisonderwijs noodzakelijk is voor uw kind, dan kan de school een TLV opstellen. 

Binnen 6 weken na uw aanmelding doet de school u een passend aanbod. Als de school uw kind niet voldoende zelf kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken een betere plek. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd. Uw kind blijft ingeschreven op de school, totdat een geschikte andere school is gevonden.